Share
 
Støtter du allerede Etne Røde Kors gjennom grasrotandelen? Da må vi benytte anledningen å si 1000-takk! - og håper du er fornøyd med vår innsats i Etne! Støtter du allerede et annet lag gjennom grasrotandelen? Da må vi også få takke på deres vegne! Vi ønsker ikke med dette å konkurrere med andre lokale lag om disse midlene, men derimot å mobilisere for å få samlet inn penger som er i ferd med å renne ut mellom hendene våre...
 

Visste du?

Hvordan skal jeg registrere meg?

Hva er grasrotandelen?

Hvor mye penger får egentlig Etne Røde Kors?

Trenger Etne Røde Kors penger?
 
 
Med hilsen fra
- alle oss i Etne Røde Kors!
 
Informasjonen er utformet av Roar Fredriksen - roarfred@gmail.com - tlf. 986 45 694
Mer informasjon om Etne Røde Kors og hjelpekorpset finner du på www.rodekors.no/etne